Fri dansk oversættelse

Se her hvad der kan ske når man bruger plast dunke til opbevaring af benzin. En mekaniker var i gang med at hælde benzin fra en plast dunk gennem en metaltragt ned i vingetanken. Der skete en eksplosion i vingetanken, herved blev både top og bund af vingetanken blæst ud. Mekanikeren, som stod på en stige, blev blæst ned på gulvet hvor han også blev forbrændt af den udstrømmende benzin. Udover de alvorlige personskader fik både flyet og hangaren store skader.

Så husk at jorde flyet, samt foretag den slags tankninger udendørs,og i fremtiden kun på benzin tankpladsen hvor vi dels har jordledning til flyet og dels har benzinudskiller  på grund af forureningsfaren.