Ansøgningsskema nederst på siden

Kortbestemmelser for Ringsted Flyveplads Benzin

Udstedelse af kort:

Kortene udstedes kun til indehavere af fly eller til luftfartsselskaber.

Udfyld og indsend nedenstående ansøgningsskema.

Anvendelsesmuligheder:

Kortene kan benyttes til køb af flybenzin og olie på Ringsted flyveplads, samt på andre flyvepladser, hvor aftale er indgået.

Liste over andre flyvepladser kundgøres på Midtsjællands Motorflyveklubs hjemmeside. 


Vilkår:

Flybenzin må kun tankes direkte i fly. 


Betaling for benzin:

Ringsted Flyveplads Benzin udsender faktura den 15. og den sidste i måneden.

Faktura udsendes pr. e-mail.

Betalingsfrist fremgår af fakturaen.

Ved for sen betaling påføres kontoen rykkergebyr på 100,00 kr. for påmindelse, og 1,5% pr. påbegyndt måned.

 

Hæftelses- og ansvarsregler:

Det er vigtig at opbevare kortet omhyggeligt.

Hvis kortet mistes, er kortindehaver ansvarlig for tab som følge af andres uberettigede brug af kortet indtil det er meldt savnet.

Bortkomst:

Bortkomst af kort skal straks meddeles til Ringsted Flyveplads Benzin på e-mail til Jean Nygaard [Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.]. Kortet vil derefter blive spærret. 

Spærring af kort:

Ringsted Flyveplads Benzin er berettiget til uden varsel at spærre for benyttelse af kortet og søge det inddraget, såfremt betaling ikke sker rettidigt.

Betaling for kort:

Oprettelse af kontokort, åbning af spærret kort eller erstatning af bortkommet kort faktureres med 250 kr. inkl. moms.

Beskadiget kort kan fremsendes til kassereren og ombyttes gratis med et nyt.

 

Ansøgningsskema

Ansøgning om udstedelse af ringsted flyveflyveplads benzinkort. 

 

Flyregistrering:______________________________________________

Navn:_____________________________________________________

Adresse:___________________________________________________

Postnr. og by:_______________________________________________

Telefonnr:________________ Mobilnr:___________________________

E-mail adr.:_________________________________________________

Jeg bekræfter, at jeg har modtaget kortbestemmelserne for Ringsted Flyveplads Benzinkort, og jeg er indforstået med at disse bestemmelser med opdateringer som fremgår af hjemmesiden, til enhver tid er gældende for mit benzinkort. 

 

_________________________________
dato og underskrift  

 

Denne formular sendes til :

EKRS Benzin v/Jean Nygaard
Ringstedgade 105
4700 Næstved

Eller med e-mail:  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
Denneformular kan printes ud ved at højreklikke på musen og trykke på marker alt. Dernæst venstre klik på udskriv i filer og flyt den grønne prik til markering og tryk så på udskriv - alternativt kan man trykke på printerikonet øverste. højre hjørne på denne side.