Her er kort fra DAFLO danske flyvelæger, dette kort skulle være ajour tryk her

Der findes mange gode oplysninger hos  Trafikstyrelsen hvor jeg skal nævne  Love og bestemmelser (BL) og Luftfartsinformationer (ATS). I den sidstnævnte kan man findes AIP for de forskellige lande, der har lagt dem ud på nettet. Her ses siden under dokumenter.Under planlægning finder du AIP med mere.